تبلیغات


تاخیر

Un empleado llega tarde y va a la oficina del jefe. 

یک کارمند دیر میرسه و به دفتر رئیس میره.
"Este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión saca de eso?" pregunta el jefe. 

"این چهارمین روز متوالی است که شما در این هفته دیر سر کار میرسید. شما از این چه نتیجه ای میگیرید؟" رئیس از وی می پرسد.

El empleado contesta, "Que hoy es jueves."

کارمند جواب می دهد، " که امروز پنج شنبه است".منبع این نوشته : منبع