تبلیغات


زارا آنلاین

Zara abrirá mañana en Londres una tienda física especializada en comercio electrónico. Se trata de un establecimiento temporal —estará abierto hasta mayo en el centro comercial Westfield en Stratford mientras se reforma la megatienda de la marca en ese mismo centro— donde los clientes podrán ver algunos productos de la tienda, pero no podrán llevárselos en el mismo momento, sino que tendrán que pedirlos online y podrán recogerlos allí mismo a las pocas horas o al día siguiente.

شعبه جدید زارا در لندن که اختصاص به فروش الکترونیک دارد، فردا در لندن افتتاح می شود. این شعبه یک مرکز موقت است - که تا ماه می در مرکز تجاری وستفیلد در استانفورد باز می شود تا ابرشعبه اصلی این برند در همین مرکز تجاری بازسازی شود - که مشتری ها می توانند محصولات مغازه را مشاهده کنند ولی نمی توانند در همان لحظه خرید آن را با خود ببرند؛ بلکه باید آن را بصورت آنلاین درخواست کنند  می توانند چند ساعت بعد و یا در روز بعد آن محصول  را همانجا دریافت کنند. منبع این نوشته : منبع