تبلیغات


بالا آمدن آب رودخانه سن در پاریس

Este combo muestra el antes y el después de la crecida del Sena a su paso por Notre-Dame en París, en la primera imagen, de agosto de 2016, hay gente paseando por el muelle. En la segunda, del 25 de enero de 2018, esa zona está completamente inundada.

این ترکیب دو عکس، میزان افزایش آب رودخانه سن به هنگام عبور از کنار کلیسای نوتردام پاریس قبل و بعد از طغیان را نشان می دهد. در تصویر بالا که در آگوست 2016 گرفته شده، افرادی دیده می شوند که در گذر کنار دیوار رودخانه در حال تردد هستند. در تصویر دوم که در 25 ژانویه 2018 گرفته شده، این قسمت کاملا" غرق در آب شده است.منبع این نوشته : منبع